Mating agreement/Parringsaftale

 
Vi har 4 hanhunde, der alle står til rådighed i avl.

Alle vores hanner er undersøgt for de sygdomme vi finder relevante for FT labrador. Endvidere er de fleste af vores hanner, vist på udstilling for en eksteriør dommer.

Du kan finde alle resultater på han hundens side. Her finder du også sundheds og prøve resultater, samt et galleri med billeder af den pågældende hanhund.

Alle vores hanhunde er ud af de bedste engelske markprøve linjer, de der er brugt i avl har vist at de avler mentalt sunde, let dresserbare, sociale og fysisk sunde hvalpe. 

Spørg gerne på oplysninger om vores drenge - vi følger deres afkom tæt :-)

Parringsbetingelserne er følgende:

Kommer du fra udlandet og har brug for at bo hos os, så har vi et mindre B&B som kan benyttes uden beregning i forbindelse med parring med vores hanner. Du skal dog selv holde dig med mad og du skal gøre rent efter dig. Medbring gerne eget sengetøj og håndklæder.

Spring afgiften er kr. 1000 og betales når tæven er parret første gang. Du har mulighed for 3 parringer.
Hvis tæven bliver drægtig, betales kr. 1000 pr. hvalp når hvalpene er 3 uger gamle. Hvis tæven får færre end 3 hvalpe, betales kun spring afgiften.

Vi glæder os til at byde dig og din tæve velkommen på Østergaard, til en parring med en af vores skønne hanner.

We have four dogs, all of which are available for breeding.

All our dogs are tested for the diseases we find relevant to FT labrador. Furthermore, most of our males, shown on exhibition for a conformation judge.

You can find all results on his dog's side. Here you will also find health and test results, as well as a gallery with pictures of the male.
All our dogs are out of the best English field trial lines, which are used for breeding have shown that they breed mentally healthy, easy training and handling even for new dog owners, social and physically healthy puppies.

Please ask for more information about our boys - we follow their offspring close :-)

Mating conditions are as follows:

If you come from abroad and need to stay with us, we have a small B & B which can be used free of charge associated with mating with our males. However, you must keep up with food and you have to clean up after you. Bring your own linens and towels.

The mating fee is Dkr. 1,000 and is paid when the bitch is mated the first time. You have the option of three matings.
If the female is pregnant, you paid kr. 1000 per. puppy when the puppies are 3 weeks old. If the bitch get less than 3 puppies, paid only mating fee.
We look forward to welcoming you and your bitch at kennel Brown Hunt, for a mating, with one of our beautiful males.
 
 
Kennel Brown Hunt v/Pernille Lillevang & Tommy Langelund Jakobsen | Floritsvej 12, 8765 Klovborg  | Tlf.: +45 30288003 | pernille@brownhunt.dk